Calendario


20/Mayo/2017

Open Burgos Brazilian Jiu-Jitsu


4/Noviembre/2017

Campeonato Face To Face Brazilian Jiu-Jitsu